Daniel Billiet

Daniel Billiet. Foto: Robert Vollekindt.

 

Daniel Billiet (°17 april 1950) publiceerde een tiental dichtbundels, stelde bloemlezingen samen, was een tijdlang Knacks poëzierecensent en werd opgenomen in tal van prestigieuze bloemlezingen. Oprichter van o.m. ‘Poëziekrant’ en het Poëzie- centrum. Behoorde tot de zogenaamde Nieuwe Romantiek, maar ontwikkelde zich vooral tot Vlaanderens grootste voorvechter voor een volwaardige jeugdpoëzie. Jaarlijks houdt hij tientallen actieve auteurslezingen en workshops in scholen en bibliotheken. In de in 2007 verschenen bloemlezing ‘De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten ‘ heeft Gerrit Komrij zeven gedichten van hem opgenomen. Hij is daarmee de meest geselecteerde Vlaamse jeugddichter. Daniel heeft een stevige faam opgebouwd als docent creatief schrijven. 


Geen woonst op de groei

Hier legde een voorvader een eikel
geen strobreed in de weg. Hier kreeg
ons huis onderdak van een landschap.
Elk jaar trok de eik ons breder
tegen zijn bast. Mijn zusjes bouwden

eikelventjes zonder piemel en ik trok
met hen ten oorlog. De vogels liepen
school in de eik. Ik mocht geen nest
bouwen bij hen. Onze schommel groeide

vast in de breedste tak. We ademden
seizoenen op de maat van de boom.
Met de jaren kromp het huis, ruilden we
jaarringen voor gouden enkelbanden.
Lieten we de eik achter in vreemde handen.

De dreun waarmee de kruin zijn schaduw
begroef sintelt nog na in de haard.

 

© Daniel Billiet
(Uit ‘Een kier in het rumoer’, Uitgeverij P, 2015)

 

Op deze site

Create a website or blog at WordPress.com

Omhoog ↑