Op zaterdag 25 maart 2017 organiseert Creatief Schrijven de Natonale Schrijfdag. Dan stromen uit het hele land én Nederland opnieuw honderden schrijflustigen naar die jaarlijkse hoogmis. Dit jaar gebeurt het in Antwerpen, in het Felix Pakhuis. Lezingen, meet and greet … en heel uiteenlopende boeiende workshops.

Op vraag van Creatief Schrijven broedde Pazzo Daniel Billiet een concept uit voor poëzie. Eerst kijken en luisteren naar hoe Ilja Leonard Pfeiffer zijn ‘Idylle’ 7 voorleest. Vervolgens leidt Daniel een debat over de al dan niet urgente noodzaak tot het schrijven van geëngageerde gedichten. En daarna wordt in 3 groepen geschreven, vertrekkend van enkele verzen van Pfeiffer.

Op schrijfdag.be vind je het volledig programma én alle nodige informatie.